Rada Pedagogiczna

 

RADA PEDAGOGICZNA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W OLSZTYNIE

(ROK SZKOLNY 2017/2018) 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej I Liceum:

mgr Jolanta Skrzypczyńska, dyrektor, nauczyciel dyplomowany, chemia,
 

Członkowie Rady Pedagogicznej I Liceum:

mgr Paweł Achranowicz, nauczyciel dyplomowany, język angielski,

mgr Anna Bereznowska, nauczyciel dyplomowany, chemia, wychowanie fizyczne,

mgr Marcin Bogdanowicz, nauczyciel dyplomowany, informatyka, język polski,

mgr inż. Małgorzata Bosek, nauczyciel dyplomowany, język włoski,

mgr Marcin Cielecki, nauczyciel dyplomowany, historia, wos,

mgr Elwira Czapiewska, nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny,

mgr Andrzej Dzik, nauczyciel dyplomowany, język angielski,

mgr Dorota Frącek, nauczyciel dyplomowany, język angielski,

mgr Mariusz Górski, nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne,

mgr Łukasz Jakubowski, nauczyciel kontraktowy, język angielski,

mgr Joanna Jankowska, nauczyciel dyplomowany, matematyka,

mgr Ewa Kacprzak, nauczyciel dyplomowany, język angielski,

mgr Żaneta Kędzierska, nauczyciel dyplomowany, język francuski, podstawy przedsiębiorczości,

mgr Anna Klempka, nauczyciel dyplomowany, język polski, wiedza o kulturze,

mgr Jędrzej Kołakowski, nauczyciel mianowany, etyka,

mgr Beata Kostuj, nauczyciel dyplomowany, język niemiecki,

mgr Anna Kowalska, nauczyciel dyplomowany, biblioteka szkolna,

mgr Marlena Kowalska, nauczyciel dyplomowany, biologia,

mgr Małgorzata Kowalska, nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne,

mgr Barbara Łukasik, nauczyciel dyplomowany, szkolny doradca zawodowy,

mgr Bożena Łuszczewska - Szafranek, nauczyciel dyplomowany, język polski,

mgr lic. Kamila Matjasik, nauczyciel dyplomowany, religia,

mgr Krystyna Mościcka, nauczyciel dyplomowany, fizyka,

mgr Paweł Rohde, nauczyciel dyplomowany, matematyka, wychowanie fizyczne,

mgr Małgorzata Runke - Krępuła, nauczyciel dyplomowany, matematyka,

mgr Barbara Rychlik, nauczyciel dyplomowany, język polski,

mgr Krzysztof Stachurski, nauczyciel dyplomowany, matematyka,

mgr Magdalena Stankiewicz, z-ca dyrektora, nauczyciel dyplomowany, język angielski,

mgr Mariola Strużyńska, nauczyciel dyplomowany, geografia,

lic. Elżbieta Szczepkowska, nauczyciel dyplomowany, język angielski,

mgr Robert Szczepkowski, nauczyciel mianowany, historia, wos

mgr Barbara Sztyburska, nauczyciel dyplomowany, biologia, wdż ,

mgr Joanna Śniecikowska, nauczyciel dyplomowany, język angielski,

mgr Agnieszka Tippe, nauczyciel dyplomowany, język niemiecki,

mgr Dorota Wasilewska, nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne,

mgr Radosław Wenta, nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne,

mgr Katarzyna Zabielska, nauczyciel dyplomowany, wychowanie fizyczne, edb,

mgr Wiesława Zielińska, nauczyciel dyplomowany, język polski, wok,

 

 

Honorowy Członek Rady Pedagogicznej I Liceum:

mgr Ryszarda Sachadyn, nauczyciel dyplomowany, język polski,